บุคลากร ทำเนียบครู About Us
เมนูหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ / กลยุทธ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์
ประวัติโรงเรียน
Web Board
ติดต่อโรงเรียน
มหาวิทยาลัยเครือข่าย
ผู้บริหาร
บุคลากรโรงเรียน
Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
สถานีโทรทัศน์
UBC
ทีวีสี ช่อง 3
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 7
ทีวีสี ช่อง 9
ITV
Nation Channel
สาระความรู้
ฝึกภาษา HTML ออนไลน์
ห้องสมุดกฎหมาย
ฝึกภาษา ASP ออนไลน์
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Knowledge Center
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
ห้องสมุดดิจิตอล
หนังสือพิมพ์
ไทยโพสต์
ไทยรัฐ
ข่าวสด
มติชน
คมชัดลึก
สยามรัฐ
บางกอกโพสต์
บ้านเมือง
แนวหน้า
กรุงเทพธุรกิจ
เส้นทางเศรษฐกิจ
มติชนสุดสัปดาห์
เดลินิวส์
โพสต์ทูเดย์
สยามธุรกิจ

บุคลากรโรงเรียน

 

  

นางอัญชลี  ปัญจนาพงศ์ชัย

ครูประจำชั้น ป.1/2

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

 

นางจิรนันท์  ตุ้ยตระกูล

ครูประจำชั้น ป.4

หัวหน้ากิจการนักเรียน

นางมณีรัตน์   โฮมละคร

ครูประจำชั้น ป.2

หัวหน้างานบุคคล


นายวชิระ  โฮมละคร

ครูประจำชั้น ป.5/1

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางทำเนียบ  เพียงตา 

ครูประจำชั้นอนุบาล 3 ขวบ

หัวหน้าระดับปฐมวัย

 

นางสาวประกายแก้ว ไทยเกื้อ

ครูประจำชั้น อนุบาล 1

 

 

 

นางสาวอลิษา แก้วแสนตอ

ครูประจำชั้น อนุบาล 2

 

 

นางอมรัตน์  ขันธสิทธิ์

ครูพิเศษ 

 

นายอนุชา  ธานีเจตน์

ครูประจำชั้น ป.5/2

 

 

 

นางสาวสิริมา  พุฒิเลอพงศ์

ครูประจำชั้น ป.3

 

 

 

 

 

ว่าที่ ร.ต. นนทชัย   จับใจสุข

ครูประจำชั้น ป.1/1

 

นายยุทธนา  วงศ์ชาลี

ครูประจำชั้น ป.6 

 

 

 

 

 นายทวีวัช แก้วแดง

ครูประจำชั้น ป.6 

 

นายสุวิทย์   หอมบุญมา

ครูประชั้น ป.5/2

นางสาวจุฬาทิพย์   จงเรียน

ครูประจำชั้น ป.2

 

นางสาวสโรชา  ทาระธรรม

ครูประจำชั้น ป.3

 

  

นางสาวณัฐธนภา  รุ่งเรืองประมง

ครูพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

ครูภาษาจีน

 

 

นางวนิดา  ขอร่ม

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 

  

 

นางสาวนิรมล  วุฒิยะพงศ์

พี่เลี้ยงอนุบาล

นางสาวมาลินี  โพธิ์ศรี

พี่เลี้ยงอนุบาล 

 

 

 

 

 

นางสายใจ  นาคสุทธิ

ลูกจ้างประจำ

 

 

นางสาวไอยุพิน  ศรีเพียไชย

แม่ครัว

นายธนารัตน์  วงศ์เลิศมณีแดง

พนักงานขับรถ

 

 

 

 

 

© 2022 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com