เมนูหลัก
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์
ประวัติโรงเรียน
Web Board
ติดต่อโรงเรียน
มหาวิทยาลัยเครือข่าย
ผู้บริหาร
บุคลากรโรงเรียน
Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
สถานีโทรทัศน์
UBC
ทีวีสี ช่อง 3
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 7
ทีวีสี ช่อง 9
ITV
Nation Channel
สาระความรู้
ฝึกภาษา HTML ออนไลน์
ห้องสมุดกฎหมาย
ฝึกภาษา ASP ออนไลน์
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Knowledge Center
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
ห้องสมุดดิจิตอล
หนังสือพิมพ์
ไทยโพสต์
ไทยรัฐ
ข่าวสด
มติชน
คมชัดลึก
สยามรัฐ
บางกอกโพสต์
บ้านเมือง
แนวหน้า
กรุงเทพธุรกิจ
เส้นทางเศรษฐกิจ
มติชนสุดสัปดาห์
เดลินิวส์
โพสต์ทูเดย์
สยามธุรกิจ

บุคลากรโรงเรียน

 

  

นางอัญชลี  ปัญจนาพงศ์ชัย

ครูประจำชั้น ป.1/2

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางจิรนันท์  ตุ้นตระกูล

ครูประจำชั้น ป.4

หัวหน้ากิจการนักเรียน

 

นางมณีรัตน์   โฮมละคร

ครูประจำชั้น ป.6/1

หัวหน้างานบุคคล


นายวชิระ  โฮมละคร

ครูประจำชั้น ป.6/2

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางทำเนียบ  เพียงตา 

ครูประจำชั้นอนุบาล 3 ขวบ

หัวหน้าระดับปฐมวัย

 

 

นางสาวศิรินทรา  ศรีไชย

ครูประจำชั้น อนุบาล 1

 

 

 

นางสาวอลิษา  กาปวน

ครูประจำชั้น อนุบาล 2

 

 

นางอมรัตน์  ขันธสิทธิ์

ครูประจำชั้น ป.1/1

 

 

นางสาวกานต์มณี  อุตมะ

ครูประจำชั้น ป.2

 

 

นายอนุชา  ธานีเจตน์

ครูประจำชั้น ป.2

 

นางสาวสิริมา  พุฒิเลอพงศ์

ครูประจำชั้น ป.3/1

 

 

 

นางสาวชนินทร์พร  พูลสินธ์

ครูประจำชั้น ป.3/2

 

 

 

นายยุทธนา  วงศ์ชาลี

ครูประจำชั้น ป.5

 

 

  ว่าที่ ร.ต. นนทชัย   จับใจสุข

ครูประจำชั้น ป.5

 

 

 นายทวีวัช แก้วแดง

ครูพิเศษ

 

 

นายสุวิทย์   หอมบุญมา

ครูพิเศษ

นางอรอร จันทร์กระจ่าง

ครูพิเศษ

 

นางสาวจุฬาทิพย์   จงเรียน

ครูพิเศษ

 

  

นางสาววรินท์นิภา สาระวาท

ครูพิเศษ 

 

 

 

นางสาวพิรุณพร  เทียบศรี

ครูคอมพิวเตอร์

 

MRS.XIAQING  CHAN

ครูภาษาจีน

 

 

นางสาวกุหลาบ ดอนกระสินธุ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 

  

 

นางสาวพรสวรรค์  อาชาธรรม

พี่เลี้ยงอนุบาล

นางสาวนิรมล  วุฒิยะพงศ์

พี่เลี้ยงอนุบาล

นางสาวมาลินี  โพธิ์ศรี

พี่เลี้ยงอนุบาล 

 

 

 

 

นางสายใจ  นาคสุทธิ

ลูกจ้างประจำ

 

 

นางสาวไอยุพิน  ศรีเพียไชย

แม่ครัว

นายธนารัตน์  วงศ์เลิศมณีแดง

พนักงานขับรถ

 

 

 

 

 

© 2018 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com