เมนูหลัก
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์
ประวัติโรงเรียน
Web Board
ติดต่อโรงเรียน
มหาวิทยาลัยเครือข่าย
ผู้บริหาร
บุคลากรโรงเรียน
Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
สถานีโทรทัศน์
UBC
ทีวีสี ช่อง 3
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 7
ทีวีสี ช่อง 9
ITV
Nation Channel
สาระความรู้
ฝึกภาษา HTML ออนไลน์
ห้องสมุดกฎหมาย
ฝึกภาษา ASP ออนไลน์
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
Knowledge Center
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
ห้องสมุดดิจิตอล
หนังสือพิมพ์
ไทยโพสต์
ไทยรัฐ
ข่าวสด
มติชน
คมชัดลึก
สยามรัฐ
บางกอกโพสต์
บ้านเมือง
แนวหน้า
กรุงเทพธุรกิจ
เส้นทางเศรษฐกิจ
มติชนสุดสัปดาห์
เดลินิวส์
โพสต์ทูเดย์
สยามธุรกิจ

  

แต่งกายดี มีมารยาทงาม :พระพทธรูปทองคำล้ำค่า แหล่งศึกษาวัฒนธรรมไทย-จีน 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ
  
  
   
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
  
  
   
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
  
  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาฯ
  
  
   
ประกาศสอบราคา จ้างเหมา ซ่อมแซม ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
  
  
   
ประกาศผล เรื่อง บุคคลที่ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ครูปฐมวัย
  
  
   
รับสมัครครูปฐมวัย 1 อัตรา
  
  
   
***ด่วน***
  
  
   
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (ปฐมวัย) จำนวน 1 อัตรา
  
  
   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
  
  
   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
  
  
   
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
 
ทำเนียบผู้บริหาร/พัฒนาบุคลากร
  
  
   
การตรวจเยี่ยม ติดตาม ตรวจสอบจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2561
  
  
   
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินภายในโรงเรียนมหาวีรานุวัตร ประจำปีการศึกษา 2561
  
  
   
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา ประจำปี 2560
  
  
   
การอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและสร้างสื่อการเรียนการสอน ประจำปี 2560
  
  
   
การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความเข้มเข็งการดำเนินงานแนะแนวภายในสถานศึกษา ประจำปี 2559
  
  
   
พิธีวางพานพุ่มดอกมะลิและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา ประจำปี 2559
  
  
   
ประชุม"ประชาพิเคราะห์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของประเทศไทย"
  
  
   
การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด ประจำปีการศึกษา 2559
  
  
   
โครงการพัฒนาบุคลากร (การอบรมสัมมนาวิชาการ) ประจำปีการศึกษา 2558
  
  
   
ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (CEFR)
  
  
   
การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินและพัสดุ ณ โรงเรียนพญาไท โดย สพป.กทม.
  
  
   
การนิเทศ ติดตามโรงเรียน โดย นางศุภสิตา รสโหมด จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
  
  
   
ประชุม ผู้บริหาร ประจำเดือน ธันวาคม 2558
  
  
   
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน ณ โรงเรียนพญาไท
  
  
   
ยินดีต้อนรับ ผอ. วิโรจน์ อำพรวิชัย
 
กิจกรรม/โครงการ
  
  
   
ค่ายอบรมคุณธรรม ณ วัดภาวนาภิรตาราม ประจำปี 2561
  
  
   
กิจกรรมนักบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปี 2561
  
  
   
กิจกรรมกีฬาสี ประจำปี 2561
  
  
   
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561
  
  
   
กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ประจำปีการศึกษา 2561
  
  
   
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2561
  
  
   
เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2561
  
  
   
ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560
  
  
   
กิจกรรมอบรมคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 15 ธันวาคม 2560
  
  
   
กิจกรรม Day camp ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4
  
  
   
เกษียณรวมใจ สานสายใยมุทิตา 28 กันยายน 2560
  
  
   
การนำเสนอโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี 2560
  
  
   
กิจกรรมค่ายนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560
  
  
   
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560
  
  
   
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560
  
  
   
โครงการเสริมสร้างความรู้กรุงรัตนโกสินทร์และพระมหากรุณาธิคุณบูรพมหากษัตริย์ไทย 15 สิงหาคม 2560
  
  
   
การนิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคูณธรรม สพฐ. ภาคเรียนที่ 1/2560
  
  
   
ประชุมคณะกรรมการ โรงเรียนคุณธรรม
  
  
   
โรงเรียนคุณธรรม
  
  
   
กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560
  
  
   
คณะครู บุคลากร และลูกจ้าง ร่วมกันลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 65 พรรษา
  
  
   
ค่ายการพัฒนาศักยภาพนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET)
  
  
   
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องใน วันสถาปนาลูกเสือฯ ประจำปี 2560
  
  
   
กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปี 2560
  
  
   
ยินดีต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี นนทชัย จับใจสุข ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนมหาวีรานุวัตรและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  
  
   
การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test) สนามสอบโรงเรียนมหาวีรานุวัตร
  
  
   
กิจกรรมปันน้ำใจ จากใจสหกรณ์โรงเรียนมหาวีรานุวัตร ประจำปี 2560
  
  
   
กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2560
  
  
   
กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนสืบสานวัฒนธรรมไทย ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
  
  
   
กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2560
  
  
   
นักวิทย์น้อย ตามรอยพ่อ ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  
  
   
วันมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน 2559
  
  
   
รวมพลังแห่งความภักดี 22 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนมหาวีรานุวัตร
  
  
   
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66 ประจำปี 2559
  
  
   
กิจกรรมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในพระบรมโกศ
  
  
   
การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2559
  
  
   
การแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 6 ณ เดอร์มอลล์บางกะปิ
  
  
   
Day camp 2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
  
  
   
พัฒนาลักษณะผู้เรียน กรมการศาสนา
  
  
   
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน "การจำแนกเศษส่วน"
  
  
   
การแข่งขันกีฬาตกร้อ หมากฮอสนักเรียน โดย สพป.กทม 2559
  
  
   
ค่ายนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับอนุบาล ประจำปี 2559
  
  
   
ทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปี 2559
  
  
   
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559
  
  
   
วันสุนทรภู่ ประจำปี 2559
  
  
   
ทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ พิพิธภัณฑ์แร่-หิน ประจำปี 2559
  
  
   
กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปี 2559
  
  
   
กิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2559
  
  
   
เวียนเทียนเนื่องในวันเข้่าอาสาฬหบูชา ประจำปี 2559
  
  
   
ค่ายอบรมคุณธรรม ประจำปี 2559
  
  
   
การประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559
  
  
   
งานเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2559
  
  
   
กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ ศูนย์การศึกษาพระปริยัติธรรมวัดไตรมิตรวิทยาราม (เขาแม่ชี)ประจำปี 2559
  
  
   
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นระดับชั้นปิระถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558
  
  
   
NECTECH e-Camp ณ โรงเรียนพญาไท